POSLOVANJE

Poduzeće "ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA" d.o.o. iz Čazme, Milana Novačića 73, registrirano je 14. svibnja 1993. godine. Usklađenje općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima, te upisom u sudski registar obavilo je 07. studenog kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod imenom tvrtke "ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA" trgovačko društvo za usluge sanitarne zaštite i trgovinu d.o.o. Čazma. Povećanje temeljnog kapitala društvo je obavilo 31. ožujka 1998. godine. Vlasnik društva je Miroslav Škarda, koji je i direktor tvrtke. Osnovna djelatnost društva je obavljanje usluga deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije i dezodoracije.

Tvrtka upošljava trideset ljudi, od kojih je jedan liječnik opće medicine, jedan diplomirani veterinar, jedan diplomirani agronom ratarskog smjera, pet sanitarnih tehničara, dva zdravstvena tehničara, jedan poljoprivredni tehničar, te pet pomoćna radnika sa obavljenim tečajem d.d.d. - a. Ostali zaposlenici su zaposleni u administraciji, ugostiteljstvu i cvjećarsko-aranžerskoj djelatnosti.

Nadzor nad obavljenim poslovima na području županija, kao i stručnu verifikaciju istih, obavlja Zavod za javno zdravstvo na čelu sa specijalistima epidemiologije i sanitarna inspekcija.

Raspolažemo sa osam terenskih ekipa (šesnaestero ljudi), koje su potpuno stručno ekipirane i opremljene za d.d.d. djelatnost, a uz to su veoma mobilne zahvaljujući novim vozilima. Od 1997. godine radimo u novom poslovnom prostoru, koji je veoma moderan i zadovoljava sve zakonske norme i uvjete koji su propisani za ovakovu specifičnu djelatnost po novom Pravilniku o D.D.D.-u N.N. 38/98 od Ministarstva zdravstva RH, te isto tako zadovoljava u potpunosti uvjete Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH - uprave za veterinarstvo.

Usluge deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije i dezodoracije radimo po cijeloj Republici Hrvatskoj. Vjerujemo da smo do sada stekli veliko povjerenje naših korisnika usluga, jer ih većina ima sa nama sklopljen Ugovor o obavljanju usluga d.d.d. na neodređeno vrijeme.

Nastojimo uvijek u svome poslu biti kvalitetni i pratiti novosti iz područja d.d.d., te ih primjenjivati u praksi. Za sve naše usluge dajemo garanciju, a najveću pohvalu za kvalitetno obavljanje poslova d.d.d.-a dobili smo od Stožera preventivno-medicinske zaštite 2. Svjetskih vojnih igara Republike Hrvatske, gdje smo jedino mi kao privatna tvrtka, uz Republički Zavod, obavljali usluge. Isto tako dobili smo priznanje i ušli u Zlatnu knjigu najuspješnijih hrvatskih poduzetnika u 1999., 2000., i 2001. godini, te primili u 2000. godini Zlatnu plaketu i Priznanje grada Čazme.

 
©ŠKARDA d.o.o. Sva prava pridržana
Design by: misel@net4u.hr