ŠKARDA - SANITARNA ZAŠTITA" d.o.o. je tvrtka čija osnovna djelatnost je obavljanje usluga deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije i dezodoracije. Tvrtka upošljava trideset ljudi, te raspolaže sa osam terenskih ekipa.


Dezinfekcija ili raskužba je postupak, kojim uništavamo uzročnike različitih bolesti, viruse, mikroplazme, plijesni, gljivice, bakterije i njihove spore….te svih predmeta koji su bili u dodiru sa životinjama, njihovim izlučevinama i tjelesnim dijelovima.

Dezinsekcija je postupak kojim suzbijamo različite insekte i vanjske nametnike (komarci, muhe, ose, mravi, žohari, krpelji, buhe, stjenice, obadi) preparatima koji zadovoljavaju visoke ekološke standarde i produljenog su djelovanja.

Deratizacija je postupak kojim uništavamo glodavce (štakore, miševe i druge glodavce ) biološkim, mehaničkim i kemijskim postupcima i metodama poštivajući pri tome sve ekološke standarde.

Gdje smo - saznajte više o lokaciji naše tvrtke koristeći se multimedijalnom kartom grada Čazme.

Kontakti:
Adresa:
Croatia, 43240 Čazma Milana Novačića 73 Tel./Fax:+ 3385 43 771 968
E-mail: skarda@bj.hinet.hr

 
©ŠKARDA d.o.o. Sva prava pridržana
Design by: misel@net4u.hr